50 wystaw, 100 artystów, spotkania, wykłady, warsztaty, projekcje filmowe i wiele więcej....
Zobacz program Festiwalu >>>

II Przegląd Portfolio
Jedyna okazja na prezentacje swoich prac wydawcom, edytorom, wykładowcom i innym specjalistom z całego świata!
Dowiedz się więcej >>>
Formularz zgloszeniowy >>>

MAREK GARDULSKI
Rok pięćdziesiąty czwarty

 


Marek Gardulski, z serii Rok Pięćdziesiąty Czwarty/ from series The 54th Year, 2006

365 autoportretów Marka Gardulskiego odpowiadających kolejnym dniom roku to najbardziej bezpośredni z prezentowanych dokumentów o charakterze autobiograficznym. Nie ma tu melancholii zdjęć z Polaroidu ani zabawy formą. Pozostają tylko niemal jednolite kadry odpowiadające kolejnym dniom. Jednocześnie pojawia się pytanie: czy możliwe są rzeczywiście neutralne zdjęcia? Szare tło i naturalny wyraz twarzy, zazwyczaj służące podkreśleniu indywidualnego charakteru portretowanej osoby, w tym przypadku - poprzez wielokrotne powtórzenie - stają się bardziej widoczne i sztuczne. W serii zdjęć ujawniają się szczegóły niewidoczne przy pierwszym spojrzeniu. Te drobne różnice stanowią najbardziej intrygujący element projektu i przywołują na myśl podstawę teorii Gestalt: Całość to coś więcej, niż suma jej elementów . Zmiany, które zachodzą w ciągu roku życia, nie są uchwytne w jednodniowych interwałach, co więcej - często sąsiadujące zdjęcia wydają się być bardziej odległe od tych najbardziej skrajnych.

 

Marek Gardulski 's series 365 self-portraits, corresponding to the days of the year, is the most direct of the autobiographical series presented here. There is neither the melancholy of a Polaroid, nor a play of form. All that remains are almost identically framed photographs following the succession of days. The question arises: are neutral photographs really possible? The gray background and natural facial expression which often serves to emphasize the individual character of the portrait subjects becomes, in this case, extremely conspicuous and artificial through constant repetition. In the series of pictures, details begin to emerge that were not noticeable at first glance. These tiny variations become the most intriguing element of the project, and bring to mind the founding principle of Gestalt Theory: the whole is greater than the sum of the parts. Changes which take place in the course of a year are imperceptible at one-day intervals. What is more, adjacent pictures often seem to be further apart than the most far removed.

Marek Gardulski [ur. 1952, Kraków]. Mieszka i pracuje w Krakowie. Autoportret jest głównym tematem jego twórczości od połowy lat 70. do chwili obecnej. Stypendysta U.S.I.A, współpracował z The International Polaroid Collection (Photokina 1990 - Selection 5). Na początku lat 90. zestawem Solvay zwrócił się ku dokumentalnej fotografii przestrzeni industrialnej. Uczestnik wystaw m.in. w Łodzi, Wrocławiu, Paryżu, Nowym Jorku.

Wernisaż/Vernissage: Sobota/Saturday 5.05.2007, 19:30 / 7.30p.m.
Miejsce/Place: Mieszkanie II, ul. Starowiślna 52/8
Czynne/open: 5-31.05.2007 WT-PT/TUE-FRI: 16.00-19.00,
SB-ND/SAT-SUN: 14.00-19.00