50 wystaw, 100 artystów, spotkania, wykłady, warsztaty, projekcje filmowe i wiele więcej....
Zobacz program Festiwalu >>>

II Przegląd Portfolio
Jedyna okazja na prezentacje swoich prac wydawcom, edytorom, wykładowcom i innym specjalistom z całego świata!
Dowiedz się więcej >>>
Formularz zgloszeniowy >>>

Zatopiona przeszłość
polsko-niemiecki projekt pomostowy zrealizowany w Łużycach kurator: INGA SCHNEIDER

Projekt fotograficzny Zatopiona przeszłość realizowali polscy i niemieccy artyści na pewien czas przed zalaniem terenów w pobliżu miejscowości Großräschen. Dziś krajobraz tych okolic zmienił się już nie do poznania. Siła młodej autorskiej fotografii polega tu na dokumentacyjnym zapisie obrazów, które odeszły w przeszłość. Każdy z fotografów znalazł swój własny sposób dotarcia do prawdy tej ziemi i jej mieszkańców. W bardzo subiektywnych pracach artyści uwiecznili przemijanie, ale również działania służące lepszej przyszłości. Kuratorką projektu jest Inga Schneider.

 


Christian von Steffelin dokumentuje przesiedlenia w tym rejonie już od dłuższego czasu, co pozwoliło mu stworzyć wyjątkową inwentaryzację wsi Horno. Dawną lokalizację wsi nazwał Stare Horno. Proces utraty starych domów i budowy nowych stawia mieszkańców przed koniecznością odpowiedzi na pytanie o ich korzenie i dalszą wolę przetrwania.

 


Prace Ireneusza Zjeżdżałki to wycinki z albumu rodzinnego, które wskazują na znikanie codziennych i zwykłych rzeczy. Kiedy znikają wnętrza domów, zanika również pamięć o życiu ich mieszkańców. Miejmy nadzieję, że w parze z zapomnieniem pójdzie przebaczenie, w innym przypadku nowy początek będzie dla nich jedynie pustą formułką.

 

Jan Lemitz pozornie bez celu spaceruje po tym trupim krajobrazie. Sumiennie przemierza ścieżki, z których każda staje się artefaktem smutku, świadczącym o tym, że prawdziwe życie można znaleźć gdzie indziej. Zmierzanie donikąd ma tu wymiar poetycki.

 

Łukasz Trzciński prosi mieszkańców o to, aby sami siebie umieścili w otaczającej ich rzeczywistości. Tym samym wideo jako medium staje się nowoczesnym lustrem dla osobistych narracji, w trakcie konfrontacji twarzą w twarz z rzeczywistością, niezależnie od tego, czy patrzącym podoba się ona, czy też nie.

 

 

B I O G R A F I E

Christian von Steffelin [ur. 1963, Karlsruhe ]. Studiował grafikę w Hanowerze i Communication-Photo Design w Hamburgu. Jego projekt dyplomowy Palace of Republic otrzymał nagrodę Nachwuchsförderpreis Dokumentarfotografie der Wüstenrotstiftung (1998). W roku 2005 stworzona przez niego seria Bühne Berlin zdobyła nagrodę Kodaka podczas Fotosommer Stuttgart. Zajmuje się głównie fotografią architektury, reportażową i portretową oraz długofalowymi projektami indywidualnymi. Mieszka i pracuje w Berlinie.

Ireneusz Zjeżdżałka [ur. 1972, Września]. Fotograf, dziennikarz, redaktor naczelny Kwartalnika Fotografia (od 2003), stypendysta Ministra Kultury (2005). Absolwent poznańskiej Akademii Rolniczej, początkowo zafascynowany fotografią przyrodniczą, obecnie uznawany za jednego z najciekawszych dokumentalistów polskich. W swoich pracach odwołuje się do tradycji polskiej fotografii lat 80. i 90. z kręgu fotografii elementarnej i szkoły jeleniogórskiej. Ma na koncie projekt Mały atlas mojego miasta (1999-2001), zestaw portretów Bez atelier, cykle Inwentaryzacja i Sedymentacja (od 2000). Od 2004 podejmuje pierwsze próby z kolorem.

Jan Lemitz [ur. 1971, Düsseldorf]. Absolwent Wydziału Fotografii Prasowej na Brighton University. W czasie studiów był rezydentem w słynnym Centre Méditeranéen de la Photographie na Korsyce. Wystawę będącą efektem jego pobytu na tej wyspie prezentowano w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji. Mieszka i pracuje w Paryżu.

Łukasz Trzciński [ur. 1975, Kraków]. Absolwent PWSFTviT w Łodzi. Fotograf-reportażysta, pracował w ponad czterdziestu krajach. Od kilku lat zainteresowany głównie Europą Środkowo-Wschodnią. Wielokrotnie nagradzany, m.in. w konkursach Pictures of The Year International i Grand Press Photo. Stypendysta Instytutu Adama Mickiewicza w programie dla młodych twórców, Młoda Polska. Współzałożyciel Kolektywu Fotografów Visavis.pl, skupiającego czołówkę polskich dokumentalistów oraz Fundacji Imago Mundi promującej fotografię i jej autorów.

Kuratorka:

Inga Schneider [ur. 1980, Wetzlar, Niemcy]. Absolwentka kulturoznawstwa (specjalność: fotografia) na Uniwersytecie Hildesheim. Po odbyciu stażu w Agencji Magnum w Paryżu i Leica Academy, przeniosła się do Kolonii, gdzie pracuje jako kurator wystaw i asystent dla Fotobild w Berlinie, Leica Gallery w Frankfurcie oraz Priska Pasquer Gallery w Kolonii.

 

Wernisaż/Vernissage: Sobota/Saturday 5.05.2007, 12:00
Miejsce/Place: Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25
Czynne/open: 4-31.05.2007 CZW-ND/THU-SUN: 14.00-20.00