50 wystaw, 100 artystów, spotkania, wykłady, warsztaty, projekcje filmowe i wiele więcej....
Zobacz program Festiwalu >>>

II Przegląd Portfolio
Jedyna okazja na prezentacje swoich prac wydawcom, edytorom, wykładowcom i innym specjalistom z całego świata!
Dowiedz się więcej >>>
Formularz zgloszeniowy >>>

NIEMCY - GOŚĆ SPECJALNY
Zainicjowana w roku ubiegłym idea "Kraju-gościa specjalnego festiwalu" pozwala na systematyczne przybliżanie polskiej publiczności dokonań artystycznych twórców wybranych krajów. Po prezentacji węgierskiej w roku 2006 kolejnym gościem festiwalu są Niemcy. We współpracy z Instytutem Goethego, a także innymi organizacjami kulturalnymi zza zachodniej granicy, prezentujemy blok znakomitych wystaw klasycznej, współczesnej i młodej fotografii niemieckiej:

  • August Sander(1876-1964) - klasyk fotografii niemieckiej. Jego dzieło, "Ludzie XX wieku", stanowi unikalny portret społeczeństwa niemieckiego doby Republiki Weimarskiej. Podzielone tematycznie na działy odpowiadające przynależności klasowej fotografowanych osób oraz miejscu w którym przyszło im żyć, obejmuje ponad 800 fotografii. Wybór ponad 60 fotografii składający się na wystawę zatytułowaną "Oblicze czasów" zostanie przedstawiony w Turlej Gallery;
  • pojawianie się / znikanie - niemiecki album - Fotografia z Nadrenii Północnej-Westfalii - duża, przekrojowa prezentacja dokonań fotografii niemieckiej skupiająca się wokół najważniejszych, najbardziej wpływowych artystów. Wystawa, przygotowana specjalnie dla Miesiąca Fotografii przez niezależnego niemieckiego kuratora Michaela Staab'a, we współpracy z NRW Kulturstiftung, obejmie prace artystów takich jak m.in.: Thomas Neumann, Natalie Czech, Simone Nieweg, Bernhard Fuchs, Daniel Gustav Cramer, Laurenz Berges, Anja Bohnhof oraz Bernd i Hilla Becher, których dokonania dały początek wpływowemu nurtowi związanemu z tzw. "szkołą Düsseldorfską". Projekt pokazany będzie w Galerii "Bunkier Sztuki".
  • Młoda fotografia niemiecka - spójna prezentacja dokonań i trendów wśród młodego pokolenia niemieckich fotografów przygotowana w formie całościowej koncepcji kuratorskiej specjalnie dla Miesiąca Fotografii. Zwycięski projekt - "Zawiedzione Nadzieje - Nowy Romantyzm we współczesnej fotografii niemieckiej" (prezentacja 16 artystów, kurator: dr Andrea Domesle) - został wybrany w drodze konkursu ogłoszonego przez organizatorów Festiwalu wśród niemieckich instytucji kulturalnych i kuratorów niezależnych. Wystawa zajmie przestrzeń Pałacu Goetza na terenie dawnego Browaru Okocim.;
  • Niemiecko-polski projekt pomostowy "Zatopiona przeszłość" zrealizowany w rejonie Lausitz Dwóch polskich i dwóch niemieckich młodych fotografów zaprezentuje swoją artystyczną wizję rejonu zamkniętych kopalń w okresie transformacji. Kurator projektu: Inga Schneider.


Głównym partnerem Programu Niemieckiego jest Goethe Institut Krakau